Afzetmogelijkheden voor stromest

Publicatiedatum: 26-07-2013

Mestac biedt veehouders met stromest (varkens, geiten) de mogelijkheid om gebruik te maken van de gestructureerd afzet. We kunnen deze mogelijkheid bieden omdat we over afzetkanalen beschikken die jaarrond stromest kunnen afnemen.

Vanuit de leden van Mestac was al enkele malen de vraag gesteld of er ook iets geregeld kon worden om de afzet van stromest te organiseren. Dit is gelukt, we hebben enkele afnemers gevonden die structureel stromest kunnen afnemen.

Nu zijn we op zoek naar veehouders die gebruik willen maken van dit afzetkanaal en dus ook bereid zijn om de stomest via Mestac af te zetten. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit afzetkanaal in 2014 worden aangemerkt als verwerking. Hierover is pas definiteif iets te zeggen als de voorwaarden waaraan een verwerker moet voldoen bekend zijn. 

Veehouders die belangstelling hebben om de stromest via Mestac af te zetten, kunnen zich melden door het contactformulier op deze site in te vullen of een mail te sturen naar info@mestac.nl

 

 

Overige nieuwsberichten