Voorstellen nieuwe medewerkers Mestac

Publicatiedatum: 06-03-2017

Vertrek en opvolging Ben Rooyackers

Inmiddels is het al bij veel mensen bekend maar wij willen toch nog graag onze nieuwe medewerkers aan u voorstellen. Vanwege de geringe omvang van onze coöperatie hebben wij een minimale personele bezetting. Onze manager Ben Rooyackers vertrokken per 1 maart j.l. is van alle markten thuis en daardoor op vele fronten inzetbaar. Hij heeft zijn werk gedaan alsof het zijn eigen bedrijf is. Dit betekent echter wel dat we kwetsbaar zijn in onze organisatie. 

Nadat Ben eind november aangaf te vertrekken heeft u bestuur een afweging gemaakt; hoe nu verder?  Wij hebben ervoor gekozen om de functie van manager op te knippen in twee (deeltijd) functies. Hiervoor hebben wij twee geschikte kandidaten gevonden:  

- Bas van den Bergh; hij gaat de coöperatieve en administratieve taken voor Mestac en Merensteyn uitvoeren. 

- Peter Groot Koerkamp; hij gaat de kar gaat trekken voor de afzet van drijfmest, fertraat en fertex en hij krijgt de leiding over Merensteyn.

Beide zijn werkzaam vanuit ons kantoor in Ysselsteyn.  Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Op deze manier hebben we de positie van Ben weer ingevuld waarbij de organisatie minder kwetsbaar en dus sterker zal zijn. Wij wensen beide heren veel succes en werkplezier toe bij onze coöperatie.

Wij zijn grote dank verschuldigd aan Ben Rooyackers. Hij heeft de laatste 8 jaar met tomeloze inzet de Mestac kar getrokken. Zeker de laatste jaren met het realiseren en bouwen van Merensteyn was dit meer dan een dagtaak. Zonder hem was dit project niet van de grond gekomen. 

Wij wensen hem alle goeds voor de toekomst en dezelfde energie in zijn nieuwe baan.

BEN BEDANKT!!

Voorstellen Bas van den Bergh        
                                                     

 

Mijn naam is Bas van den Bergh en ik ben sinds 1 februari in dienst als bureaumanager bij Mestac/Merensteyn. Ik woon samen in Veghel en heb 3 dochters. Ik heb ruim 10 jaar gewerkt bij de Rabobank als bedrijfsadviseur en accountmanager. Daarnaast ben ik nog een aantal uur in de week actief op het agrarisch bedrijf van mijn ouders. Naast praktische ervaring opgedaan op het ouderlijk bedrijf heb ik dus veel financiële en commerciële ervaring.

Binnen Mestac zal ik me vooral richten op de coöperatieve en administratieve/financiële taken. Ik zie mijn werkzaamheden bij Mestac als een grote uitdaging waarbij ik graag een bijdrage lever aan de continuïteit van Mestac/Merensteyn. Mestverwerking is noodzakelijk voor duurzame ontwikkeling van de veehouderij, wat op zijn beurt weer belangrijk is voor de leden van Mestac.


Voorstellen Peter Groot Koerkamp          

                                          

Mijn naam is Peter Groot Koerkamp en ik ben sinds 1 februari  in dienst als manager bij Mestac/ Merensteyn. Ik ben getrouwd en heb drie studerende kinderen. In mijn loopbaan heb ik diverse commerciële en management functies vervuld in de Agribusiness (o.a. bij Cehave, Suikerunie en de P, van der Kooij groep). Hierin heb ik veel ervaring opgedaan in de verkoop en logistiek van diervoeders, bijproducten en reststromen.

Binnen Mestac zal ik me vooral richten op de operationele aansturing van de mestverwerking bij Merensteyn, en met de markt van mest en mestproducten. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor veehouders, intermediairs en transporteurs. Tevens neem ik van Ben de eindverantwoordelijkheid voor alle bedrijfsactiviteiten over.
Ik zie mijn werk bij Mestac als een pittige uitdaging en wil hierbij graag een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de veehouderij in het algemeen en aan de continuïteit van de bedrijven van de Mestac leden in het bijzonder.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met bovengenoemde personen op telefoonnummer 0478-745040.

Met vriendelijke groet,

Gerard de Jong
Voorzitter Mestac

Adreswijziging post en facturen

Sinds medio vorig jaar is ons kantoor verhuisd naar onze mestverwerkingslocatie Merensteyn.
Wij ontvangen nog regelmatig post op onze oude adres te Best.

Graag willen wij doorgeven dat wij post en facturen graag willen ontvangen op onderstaande adres:

Mestac U.A.
Steegse Peelweg 125
5813 BG Ysselsteyn
Tel: 0478-745040
E-mail: info@mestac.nl

Overige nieuwsberichten