Mestactualiteit december 2016

Nieuwsbrief december 2016

De nieuwe mestactualiteit is uit deze staat gepubliceerd onder onderstaande link: /index.php?pid=22&lang=1&nb=8 ...

Lees verder >

Vertrek Ben Rooyackers als manager van Mestac

Beste Leden van Mestac,
 
Via dit bericht wil ik u informeren dat ik met ingang van 1 maart 2017 Mestac ga verlaten. Een moeilijke beslissing, temeer omdat het project Merensteyn nog niet helemaal is afgerond. Toch heb ik na een gedegen afweging het besluit genomen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Sinds november ’08 heb ik met veel genoegen en enthousiasme bij Mestac gewerkt. Het was een dynamische periode waarin de mestmarkt voortdurend in beweging was. Dit was enerzijds het gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving en anderzijds van ontwikkelingen rondom mestproductie, mestafzet en mestverwerking. Het was telkens weer een uitdaging om in deze snel veranderende markt een oplossing te vinden om u als leden te ontzorgen.
Daarnaast heb ik de afgelopen jaren veel energie gestoken in de realisatie van Merensteyn, een van de weinige boergenoteerde mestverwerkers in de regio. Daar mag u als leden van de coöperatie trots op zijn.
Ik ben er van overtuigd dat uw bestuur er alles aan zal doen om een goede opvolger voor mij te vinden.
Tot 1 maart blijf ik me inzetten voor Mestac en haar leden. Daarna zullen onze wegen zich scheiden.
Ik wens u een goede en gezonde toekomst toe, zowel voor u persoonlijk en uw naasten als voor uw bedrijf.
 
Met vriendelijke groeten,
Ben Rooyackers
Lees verder >

Merensteyn

De realisatie van onze mestverwerkingsinstallatie Merensteyn heeft meer voeten in aarde dan vooraf verwacht. We kunnen zeggen dat we vanaf eind augustus stabiel 1000 ton varkensdrijfmest per week verwerken. Het water wat we produceren is van goede kwaliteit en we mogen dit dan ook teruggeven aan de natuur.
De dikke fractie vind zijn weg naar akkerbouwers en vergistingsinstallaties in Duitsland en Frankrijk. Daarnaast produceren we mineralenconcentraat. Onder licentie kunnen wij deze concentraat afzetten als kunstmestvervanger.
Het is nu zaak dat we bij Merensteyn zo snel mogelijk gaan opschalen naar uiteindelijk 200.000 ton per jaar. In eerste instantie zal de tweede omgekeerde osmose worden omgebouwd. Daarna zal de derde lijn worden aangepakt. Tegelijkertijd zoeken we naar de mogelijkheden om het mineralenconcentraat te verwerken. De plannen rondom de investeringen en de financiering worden nu uitgewerkt. Zodra deze plannen concreter zijn zullen wij de deelnemers van Merensteyn en overige leden van Mestac de gelegenheid bieden om het contractvolume te vergroten of nieuwe overeenkomsten af te sluiten.
 
Lees verder >

Registratie verwerkingsplicht

In de laatste weken van het jaar staan in het teken van de registratie verwerkingsplicht. Zo ook bij ons. De leden met een Mestophaalgarantie-overeenkomst zijn inmiddels van VVO’s voorzien. Binnen de mestpool is een grote hoeveelheid mest afgevoerd met opmerkingscode 61 ofwel de verwerking is geregistreerd met een MVO. Bij de varkenshouders waar wij meer verwerkt hebben dan noodzakelijk, wordt die hoeveelheid met VVO’s omgezet naar veehouders waar we de mest rechtstreeks hebben afgezet. Ook deze registratie loopt volop.
Bij Merensteyn worden nu de 3PO’s geregistreerd en krijgen de rundveehouders VVO’s aangeboden. Ook dit alles zal op korte termijn zijn afgerond. Zorg er zelf voor dat u de bij RVO ingediende VVO of 3PO met een TAN-code bevestigd en dat dit zo snel mogelijk maar uiterlijk 31-12-2016 gedaan is. Niet bevestigd betekend niet geregistreerd en kost u €11,00 per kg.
 
Lees verder >

VVO-webwinkel

Veehouders die nog VVO’s nodig hebben kunnen tot eind december via onze de website van Mestac VVO’s aan te kopen. Door te klikken op deze link: http://mestac.nl/aankoop+vvo komt u direct in de webwinkel terecht.
Heeft u VVO’s over en u wilt die verkopen. Biedt ze aan via mail: info@mestac.nl Wij informeren u over de prijs en de afname mogelijkheden. Vanwege de sterk fluctuerende vraag en marktprijs is het niet mogelijk om nu al prijzen af te spreken of zekerheid te bieden voor afname.
 
Lees verder >

Nieuwe contracten 2017

Momenteel zijn we druk bezig met het actualiseren van de mestafname- en verwerkingsovereenkomsten voor 2017. Het is al duidelijk dat de Mestophaalgarantie-overeenkomsten niet veranderen. De voorwaarden van de Mestpool-overeenkomsten blijven ook gelijk.
De nieuwe overeenkomsten worden zo snel mogelijk aan u toegestuurd. U zou ons er ontzettend mee helpen als de ingevulde overeenkomsten uiterlijk 20 januari 2017 bij ons binnen zijn.
 
Lees verder >