Mestactualiteiten december 2014

Mestverwerkingspercentages 2015

Staatssecretaris Dijksma heeft de verwerkingspercentages voor 2015 bekend gemaakt. De percentages zijn vastgesteld op de al eerder gepubliceerde indicatieve percentages, die voor de drie regio's verschillend zijn.

Lees verder >

Mestafname en verwerking 2015

Toen begin 2014 de verwerkingsplicht inging hebben de meeste leden een afname- of verwerkingsovereenkomst afgesloten welke per 31 december 2014 afloopt. Daarom moeten er voor 2015 weer nieuwe afspraken worden gemaakt over de mestafvoer en de invulling van de verwerkingsplicht. We zijn nu nog druk bezig met het opstellen van deze mestafname- en verwerkingsovereenkomsten. De nieuwe overeenkomsten zullen zo snel mogelijk worden toegestuurd. Tijdens de informatieavonden zullen deze overeenkomsten uitgebreid worden toegelicht. 

Lees verder >

Data ledenbijeenkomsten/informatieavonden

Om u te informeren over de invulling van de verwerkingsplicht, de mestafname-overeenkomsten en de voortgang van de mestverwerking, organiseren we drie regionale ledenbijeenkomsten. Wij hopen u op een van de bijeenkomsten te mogen begroeten. 

Lees verder >

Voortgang realisatie mestverwerking Merensteyn

Ondanks dat er inmiddels al bijna 100 veehouders hebben ingetekend bij Merensteyn, is dat nog niet genoeg om aan de slag te gaan. We hebben er, mede naar aanleiding van de bijeenkomsten voor rundveehouders en de reactie op de vakbeurzen, alle vertrouwen in dat dit op korte termijn wél het geval is. Als u alsnog wilt deelnemen aan dit boergenoteerde project om daarmee voor de komende jaren de verwerkingsplicht in te vullen, geven we hierna nog een kort overzicht van de contractmogelijkheden. Deelname is ook goed mogelijk voor leden die verder van de fabriek wonen.  

Lees verder >

POR-regeling

Onlangs zijn de voorwaarden voor de nieuwe POR-regeling bekend gemaakt. In deze Mestactualiteiten willen we volstaan met het aanstippen van de voorwaarden. Mocht u gebruik willen maken van deze regeling, neem dan contact op met uw bedrijfsadviseur of raadpleeg de website van RVO. 

Lees verder >

Fijne feestdagen!

Zo aan het einde van het jaar willen wij u bedanken voor de prettige samenwerking en hopen u ook in 2015 weer van dienst te mogen zijn.

We wensen u en uw gezin sfeervolle kerstdagen toe en een fijne overgang naar een gezond, succesvol en ondernemend nieuw jaar!

Bestuur, management en medewerkers Mestac 

Lees verder >