Mestactualiteiten juni 2014

Mest in voorjaar goed geplaatst

Het mooie voorjaarsweer is perfect geweest voor de afzet van drijfmest. Door het droge, warme en zonnige weer konden akkerbouwers eind februari al drijfmest aanwenden. In eerste instantie konden ze aan de slag op percelen voor de teelt van aardappelen en later op die van wintertarwe. Tot medio mei is bij onze leden vrijwel alle bij Mestac opgegeven mest afgevoerd. Door de grote hoeveelheid mest die onze zakenpartners in de mestopslag hadden, konden we deze mest vlot uit laten rijden. Hierdoor hebben we een prima kwaliteit mest kunnen leveren bij de afnemers.

Lees verder >

Verwerkingsplicht leden ingevuld

Veel van onze leden hebben de verwerkingsplicht via Mestac geregeld. Dit is gebeurd door in te tekenen voor een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO) of door een Verwerkingovereenkomst af te sluiten.

Lees verder >

VVO-pool is succes

Deelnemers aan onze VVO-pool zijn voornamelijk veehouders die zelf de afzet van hun mest regelen en de verwerkingsplicht invullen met een VVO. Tot op dit moment zijn alle inschrijvingen in de VVO-pool voor 100% gekoppeld en worden er vervangende verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Daarbij hebben we de maximale vergoeding van €1,50 per kilo te verwerken fosfaat niet hoeven te berekenen.

Lees verder >

Biofosfaatfabriek Ecoson gefaseerd opstarten

De bouw van mestverwerkingsproject Biofosfaat bij Ecoson in Son nadert zijn voltooiing. De laatste onderdelen worden opgeleverd en in bedrijf gesteld. Sinds april voeren wij drijfmest aan om de vergisters langzaam op te starten. Deze drijfmest is afkomstig van veehouders met een leveringsovereenkomst met Ecoson. In de loop van de zomer zal het winnen van biogas op volle capaciteit draaien, zodat we 2000 ton mest per week kunnen gaan aanvoeren.

Lees verder >

Mestverwerking Merensteyn groeit

Het is niet de vraag of Merensteyn gerealiseerd wordt, maar wanneer en met wie aan het stuur. In april en mei zijn tijdens acht regiobijeenkomsten zo’n 240 veehouders tot in detail geïnformeerd over het startklare mestverwerkingsproject in Ysselsteyn. Ruim 80 rundvee- en varkenshouders hebben nadien een contract ingestuurd (stand eind mei). Met hun bedrijf zijn ze voornamelijk gevestigd in een straal van 30 kilometer rondom de verwerkingslocatie.

Lees verder >

Nieuwe relatiebeheerder mest

Mijn naam is Maaike de Groot en ik woon met mijn gezin in Uden. Sinds 1 mei ben ik relatiebeheerder mest bij Mestac. Hiervoor heb ik bij ZLTO en ABAB gewerkt.
Mijn voornaamste taak bij Mestac is ervoor zorgen dat voldoende mest wordt gecontracteerd voor het mestverwerkingsproject Merensteyn. Samen met (nieuwe) leden wil ik er een succesvol initiatief van maken.

Lees verder >

Nieuws uit de ledenraad

De tweede ledenraadsvergadering van dit jaar vond op 2 juni plaats. Tijdens deze vergadering zijn de jaarrekening en het jaarverslag van Mestac en haar deelnemingen (Semac, Biopark De Peel en Merensteyn) besproken.

Lees verder >