Mestactualiteiten juni 2015

Voorstel levering VVO's

Sinds medio 2014 biedt Mestac veehouders de mogelijkheid om Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) aan te schaffen om zo de verwerkingsplicht in te vullen. Leden die in januari via de mestafname-overeenkomst ook VVO’s hebben gereserveerd, ontvangen binnenkort een voorstel voor de levering van deze VVO’s. Als alles volgens plan verloopt, stuurt Mestac deze veehouders eind juni een voorstel toe met een aanbod voor welk bedrag de VVO’s worden geleverd en geregistreerd. Gaat de veehouder op dit aanbod in, dan wordt dit verder administratief en financieel afgewikkeld en vindt registratie bij RVO plaats. Laat men dit aanbod lopen dan kan men later in het jaar alsnog VVO’s kopen.

Lees verder >

Voortgang Merensteyn

Tijdens de in april gehouden bijeenkomsten met de ledenraad en deelnemers aan Merensteyn waren we te optimistisch. Het streven was om op 1 juni jl. alles rond te hebben. Dat is helaas niet gelukt. De partijen die voor de financiering zorgen, hebben beduidend veel meer tijd nodig dan wij vooraf hadden ingeschat. Belangrijkste oorzaak is de doorlooptijd van de procedures en het toetsen van de informatie. Van de belangrijkste financier, de lokale Rabobank, hebben we gelukkig alle medewerking en ook een zeer nette aanbieding ontvangen. We gaan er nu vanuit dat we alles in de komende twee maanden geregeld gaan krijgen. 

Lees verder >

Naverrekening Mestpool en invulling mestverwerking

Per 1 mei jl. is de eerste periode van de Mestpool 2015 afgesloten. Inmiddels hebben we de balans op kunnen maken. Het afgenomen volume is vastgesteld alsmede de bijbetaling bij de akkerbouwer. Op basis van deze informatie is de hoogte van de naverrekening vastgesteld op € 1,03 per ton. 

Lees verder >

Mestverwerking regio Tilburg

Het bedrijf Zitta®-Biogas Tilburg BV heeft vergevorderde plannen om in Tilburg, nabij De Spinder, een mestverwerkingsinstallatie te realiseren. De installatie bestaat uit een vergistingsinstallatie aangevuld met totaalverwerking van het digestaat. De mest wordt daarin verwerkt tot droge mestkorrels en vloeibare (kunst)meststoffen. De toegepaste techniek is in de afgelopen jaren door Zitta zelf ontwikkeld en wordt momenteel getest bij het VIC (Varkens Innovatie Centrum) in Sterksel. 

Lees verder >

Bestuurlijke ontwikkelingen

Op 10 februari jl. heeft John van Paassen aangekondigd dat hij stopt als voorzitter van Mestac. Op dat moment heeft Gerard de Jong, op dat moment vice-voorzitter, aangegeven dat hij verder gaat als waarnemend voorzitter. Op dit moment is een afvaardiging van de ledenraad en het bestuur zich aan het beraden over de toekomst van Mestac en de bestuurlijke invulling van de organisatie. Eén ding is op dit moment zeker: mestverwerking neemt daarin een grote plek.
 
 
Lees verder >