Mestactualiteiten oktober 2014

Mest in najaar steeds moeilijker te plaatsen

Dit voorjaar is de afzet van mest in de akkerbouwgebieden zeer voorspoedig verlopen. Akkerbouwers hebben op grote schaal de tarwe bemest met drijfmest of dunne fractie. Ook zien we steeds vaker dat aardappeltelers drijfmest inzetten voordat ze gaan poten.

Lees verder >

Invullen verwerkingsplicht voor leden gelukt

Veel van onze leden hebben de verwerkingsplicht via Mestac geregeld. Dit hebben ze gedaan door een Verwerkingsovereenkomst af te sluiten of in te tekenen voor de VVO-pool. Samen met onze partners hebben we alles gedaan om voldoende mest naar verwerkers af te voeren zodat onze leden kunnen voldoen aan hun verwerkingsplicht.

Lees verder >

VVO-pool geslaagd initiatief

Zowel bestaande leden als nieuwe leden maakten gebruik van de VVO-pool, zoals Mestac die heeft opgezet. Alle aanvragen voor VVO’s zijn ingevuld en geregistreerd zonder de maximale vergoeding van €1,50 per kilo fosfaat te hoeven berekenen.
Een grote groep veehouders, met name rundveehouders, heeft ervoor gekozen om de mestafzet zelf te organiseren.

Lees verder >

Hulp bieden bij registraties

Het goed registreren van 3PO’s of VVO’s is cruciaal voor iedere partij die betrokken is bij het leveren, verhandelen en verwerken van mest. Verzeker u ervan dat het gebeurt en ook klopt.

Lees verder >

Verwerkingspercentages 2015 en 2016 in de pijplijn

Naar verwachting zal EZ-staatssecretaris Sharon Dijksma deze maand (oktober 2014) de verwerkingspercentages voor 2015 en 2016 vaststellen. De eerste geluiden zijn dat de eerder genoemde 50% voor de regio Zuid gehandhaafd blijft of mogelijk zelfs nog iets omhoog bijgesteld wordt. Voor 2016 wordt gespeculeerd over hogere percentages.

Lees verder >

Merensteyn komt er zeker

Het is niet de vraag of Merensteyn gerealiseerd wordt, maar wanneer en met wie aan het stuur. Op dit moment loopt het startklare project enige vertraging op, omdat het inschrijven door veehouders achterblijft bij de verwachting. Daarom blijft Mestac activiteiten ontplooien om in gesprek te komen met veehouders en hen te informeren over Merensteyn. Wat wij daarvoor doen?

Lees verder >

Biofosfaatfabriek Ecoson draait

In april zijn we al gestart met het vervoeren van drijfmest naar de Biofosfaatfabriek van Ecoson in Son. Eind augustus organiseerde Mestac een bijeenkomst voor de mestleveranciers van Ecoson.

Lees verder >

Afspraken Mestpool tot eind 2014

De periode van de Mestpool loopt normaal gesproken af op 1 september. Omdat het aanwenden van drijfmest tot 15 september mogelijk was, hebben we het einde van de Mestpoolperiode ook opgerekt naar 15 september.

Lees verder >

Verwerkingscapaciteit geïnventariseerd

Het Projectbureau Locale Mestverwerking (PLMV) heeft in samenwerking met Bureau Mest Afzet (BMA) een inventarisatie uitgevoerd naar de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Het rapport is op 29 september verschenen. De belangrijkste conclusies zetten wij voor u op een rij.

Lees verder >

Mestac gaat de boer op

Om persoonlijk contact te houden met onze leden organiseren we elk najaar regionale informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden pas in januari 2015 plaats. Toch hopen wij u als lid de komende maanden in Gorinchem of Venray te ontmoeten. Wij zijn dit najaar namelijk present op twee regionale vakbeurzen: 

  • 25 tot en met 27 november:  Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem.
  • 16 tot en met 18 december: Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Venray.
Lees verder >