Voorstellen nieuwe collega's Mestac

Voorstellen nieuwe medewerkers Mestac

Vertrek en opvolging Ben Rooyackers

Inmiddels is het al bij veel mensen bekend maar wij willen toch nog graag onze nieuwe medewerkers aan u voorstellen. Vanwege de geringe omvang van onze coöperatie hebben wij een minimale personele bezetting. Onze manager Ben Rooyackers vertrokken per 1 maart j.l. is van alle markten thuis en daardoor op vele fronten inzetbaar. Hij heeft zijn werk gedaan alsof het zijn eigen bedrijf is. Dit betekent echter wel dat we kwetsbaar zijn in onze organisatie. 

Nadat Ben eind november aangaf te vertrekken heeft u bestuur een afweging gemaakt; hoe nu verder?  Wij hebben ervoor gekozen om de functie van manager op te knippen in twee (deeltijd) functies. Hiervoor hebben wij twee geschikte kandidaten gevonden:  

- Bas van den Bergh; hij gaat de coöperatieve en administratieve taken voor Mestac en Merensteyn uitvoeren. 

- Peter Groot Koerkamp; hij gaat de kar gaat trekken voor de afzet van drijfmest, fertraat en fertex en hij krijgt de leiding over Merensteyn.

Beide zijn werkzaam vanuit ons kantoor in Ysselsteyn.  Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Op deze manier hebben we de positie van Ben weer ingevuld waarbij de organisatie minder kwetsbaar en dus sterker zal zijn. Wij wensen beide heren veel succes en werkplezier toe bij onze coöperatie.

Wij zijn grote dank verschuldigd aan Ben Rooyackers. Hij heeft de laatste 8 jaar met tomeloze inzet de Mestac kar getrokken. Zeker de laatste jaren met het realiseren en bouwen van Merensteyn was dit meer dan een dagtaak. Zonder hem was dit project niet van de grond gekomen. 

Wij wensen hem alle goeds voor de toekomst en dezelfde energie in zijn nieuwe baan.

BEN BEDANKT!!

Lees verder >

Voorstellen nieuwe medewerkers Mestac

Vertrek en opvolging Ben Rooyackers Inmiddels is het al bij veel mensen bekend maar wij willen toch nog graag onze nieuwe medewerkers aan u voorstellen. Vanwege de geringe omvang van onze coöperatie hebben wij een minimale personele bezetting. Onze manager Ben Rooyackers vertrokken per 1 maart j.l. is van alle markten thuis en daardoor op vele fronten inzetbaar. Hij heeft zijn werk gedaan alsof het zijn eigen bedrijf is. Dit betekent echter...

Lees verder >