Afname spuiwater

Op veel veehouderij bedrijven zijn chemische luchtwassers geplaatst om de stallucht te reinigen. Hierbij ontstaat een ammoniumsulfaat oplossing: beter bekend als spuiwater. Mestac heeft sinds de komst van de luchtwassers ervaring met de afzet van spuiwater en hier dus ook een aantal afzetkanalen voor.

Wilt u spuiwater via Mestac afzetten of meer informatie ontvangen. Neemt u dan contact op.