Afname spuiwater

Op veel veehouderijbedrijven zijn chemische luchtwassers geplaatst om de stallucht te reinigen. Hierbij ontstaat een ammoniumsulfaat oplossing: beter bekend als spuiwater.

Wilt u spuiwater via Mestac afzetten of meer informatie ontvangen. Neemt u dan contact op.