De mestketen

Mestac is al jaren lang een vaste schakel in de mestketen. Het ontwikkelt en ondersteunt initiatieven om in samenwerking met andere schakels binnen de mestketen, de mestafzet voor haar leden vloeiender te laten verlopen. Het onderstaande schema illustreert deze gehele keten met alle participerende schakels.