Akkerbouwers

Akkerbouwers vormen de mestafnemers en laatste schakel binnen de mestketen. Rechtstreeks of via een akkerbouworganisatie wordt aangegeven hoeveel mest van welke kwaliteit kan worden ontvangen. De afzet van organische mest zal steeds meer gestuurd worden op basis van kwaliteitsvragen van de afnemer.

In overeenstemming met een lokale loonwerker wordt de mest over het betreffende perceel verspreid. Voor akkerbouwers is organische mest een waardevol product om de gewassen van voedingstoffen te voorzien. In tegenstelling tot kunstmest is organische mest financieel voordeliger en geeft het meer structuur aan de grond. Wel wordt steeds nadrukkelijker aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de mest zelf. Afnemers wensen een homogeen product van bekende samenstelling (N-P-K). Homogene mest uit opslagen biedt hier een oplossing voor.

Akkerbouworganisaties
In toenemende mate spelen akkerbouworganisaties, zowel coöperatief als particulier, een belangrijke adviserende rol. Zij hebben brede kennis opgebouwd: van gewasbeschermingsmiddelen tot aan zaaizaad en bemesting. Hun oordeel over het te volgen bouwplan -en het daar bijbehorende bemestingsplan -wordt zeer gewaardeerd door de klanten.
De adviseurs maken binnen het bemestingsplan vaak een tweedeling voor een optimaal resultaat:

- organische mest voor de basisbemesting
- kunstmest om eventuele tekorten aan te vullen

Naast het bemestingsplan kunt u bij de akkerbouworganisaties ook aankloppen voor uitvoerige informatie over aanvoer en gebruiksnormen dierlijke mest en de voordelen inzake homogeniteit van geleverde mest en mestafzetovereenkomsten op maat.
Als u wilt weten bij welke akkerbouworganisaties u terecht kunt, om maximaal te profiteren van de voordelen, kunt u met ons contact opnemen.

Loonwerkers
Mestac streeft naar een totaal aanpak van mestput tot wortel. De lokale verspreider, het loonbedrijf, is een belangrijke spil in dat streven. Loonbedrijven stellen zich garant dat de mest, naar uw wensen, op het juiste perceel en met zo min mogelijk structuurbederf
wordt verspreid. Daarom investeren zij continu in het onderhouden van een modern machinepark. Deze bundeling van kwaliteitspartners ziet de akkerbouwer terug in de gewasopbrengst.