Mestproducenten

Mestac-leden vormen de eerste schakel binnen de traditionele keten van mestafzet naar akkerbouwgebieden. Onze leden kunnen onderscheiden worden in:

  • varkenshouders
  • rundveehouders
  • leverancier overige meststoffen

Sinds de mestverbranding BMC in Moerdijk operationeel is zijn de pluimveehouders overgestapt naar coöperatie DEP. Daardoor heeft Mestac voornamelijk drijfmest onder contract, die bestaat uit;  vleesvarkensdrijfmest, zeugendrijfmest, pluimveedrijfmest, rundveedrijfmest en kalvergier.

Deze drijfmest  kenmerkt zich door sterke verschillen in samenstelling tussen de diverse diersoorten. Mestac speelt in op de ruimte die de mestmarkt biedt met het zoeken naar specifieke afzetmogelijkheden en het opslaan van drijfmest.

Uiteraard heeft Mestac ook voor veehouders met stapelbare (stro) mest de mogelijkheid. Om die via de goede contacten in de markt af te zetten.