Biofosfaat-project Ecoson

Publicatiedatum: 24-07-2013

De Biofosfaat-mestverwerking van Ecoson in Son komt er!

Nadat er voldoende leveringsovereenkomsten waren afgesloten om de aanvoer van 100.000 ton drijfmest veilig te stellen heeft Ecoson besloten het project te realiseren en met de voorbereidingen voor de feitelijke bouw te starten.

Mestac heeft bemiddeld bij het afsluiten van de leveringsovereenkomsten met de veehouders. We zijn dan ok verheugd dat het, samen met ZMD en Ecoson,  is gelukt om veehouders ervan te overtuigen deel te nemen. Zodat de aanvoer van voldoende drijfmest is verzekerd. 

Als alles volgens plan verloopt zal in het voorjaar van 2014 de eerste drijfmest worden verwerkt in de Biofosfaat-fabriek. Daarmee is de biofosfaat-installatie een van de eerste installaties voor totaal verwerking, waarmee voldaan wordt aan de nieuwe eisen van mestverwerking. 

Overige nieuwsberichten