Info participatie rundveehouders beschikbaar

Publicatiedatum: 08-12-2014

Onder de titel "Slimme mestverwerking voor rundveehouders" zijn er door Mestac een drietal informatie-avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden is er vooral aandacht besteed aan de wijze waarop rundveehouders kunnen participeren in mestverwerking. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de rundveehouder het mestoverschot eenvoudig locaal of regionaal kan afzetten. Zeker als er voldoende varkensmest wordt verwerkt. Deze informatie is nu ook op de website beschikbaar.

De presentatie is via deze link beschikbaar;  Presentatie informatiebijeenkomsten

Naast de verplichting om een vast percentage van het bedrijfsoverschot te laten verwerken. Zullen veel rundveehouders ook een hoeveelheid mest moeten laten verwerken als ze besluiten om de veestapel in 2015 willen uitbreiden. Deze verplichting geldt voor 100% van deze extra productie. Uiteraard na aftrek van de eigen plaatsingsruimte.

Om de mesterwerkingsplicht voor meerdere jaren te regelen is het verstandig dat de rundveehouder participeert in een mestverwerkingsinstallatie. Zodat er voldoende mestverwerking van de grond komt. Mestac biedt de rundveehouder drie mogelijkheden tot participatie.

Optie 1

Optie 2

Optie 3

  • Afsluiten van een overeenkomst voor participatie in mestverwerking. Daarin is bepaald dat er geen mest geleverd gaat worden. De participant ontvangt jaarlijks VVO's omdat Mestac andere mest laat verwerken.
  • De participatie-overeenkomst is via deze link te downloaden;

Heeft u graag dat we contact met u opnemen, vul dan het contactformulier op deze website invullen

 

 

Overige nieuwsberichten