Merensteyn zoekt afzet concentraat

Publicatiedatum: 03-03-2020
Nu binnenkort het uitrijseizoen opgang komt willen wij graag onze mineralenconcentraat onder de aandacht brengen.
Zie onderstaand de toepassingen.
Folder mineralenconcentraat klik hier
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merensteyn tel 0478-745040
Wat mag en kan er met mineralenconcentraat (MC)
Omdat het concentraat welke wij produceren voldoet aan de eisen van de pilot mineralenconcentraat kunnen we dit product afzetten als kunstmestvervanger code 120.
Wat houdt dat in?
Dat de met MC aangevoerde stikstof als kunstmest stikstof meetelt en aan het einde van het jaar in de voorraad moet worden meegenomen. Omdat het om kunstmest stikstof gaat neemt het dus geen plaatsingsruimte voor stikstof uit dierlijke mest  weg.
Het mineralenconcentraat bevat 8,5 kg N – <0,1 kg P2O5 – 10,5 kg K2O per ton. Door het lage fosfaatgehalte neemt het bij gebruik nauwelijks fosfaat plaatsingsruimte weg. 
 
Daarmee is MC een ideale meststof voor de volgende teelten en gewassen:
Op grasland, na elke snede toe te passen. Dit kan puur maar het beste effect krijgt men als het MC tijdens het uitrijden wordt gemengd met rundveemest en als mengsel wordt uitgereden. U heeft dan snelwerkende N uit concentraat en traag werkende uit de rundveemest. Daarnaast brengt u kali, waar steeds meer grasland behoefte aan heeft. Indien u ruimte heeft in de mestopslag dan kunt u het MC al in de winter aan laten voeren. Mineralenconcentraat mag niet gemengd worden met andere mest en houdt zoals bij elke mest altijd de veiligheid voor u zelf en het vee in acht. 
 
Omdat steeds meer maïspercelen kali-gebrek vertonen is MC een ideale meststof voor de maïs. Dit kan dan voor het zaaien worden uitgereden. Ook hier krijgt u het beste effect door het MC met de rundveemest te mengen en dit mengsel voor de laatste grondbewerking uit te rijden.
In maïs is er ook de mogelijkheid om in het gewas uit te rijden. Dus net voordat de maïs de rij dicht heeft een gift van 2 tot 3 m3 MC per hectare. De snelwerkende stikstof in combinatie met de kali geven de maïs een boost. In de regio zijn er verschillende loonbedrijven die over apparatuur beschikken om het MC in de maïs uit te rijden. Heeft u opslag beschikbaar laat dan nu al het MC aanvoeren, u mag dit in de voorraad meenemen.
 
Het derde gewas wat het geweldig doet op mineralenconcentraat is de aardappel. Er zijn al verschillende aardappeltelers die al jaren geen kunstmest meer gebruiken bij de teelt van aardappelen. Deze telers rijden voor het poten, al dan niet gemengd met rundveemest, circa 10 m3 MC uit. Daarna rijden ze in het gewas nog één of twee keer een partij mineralenconcentraat. Met name rond de knolzetting, waar een kali gift het best tot zijn recht komt. Geeft toepassing van MC al jaren een positief effect.
 
Heeft u ruimte of belangstelling om MC af te nemen maar wilt u meer weten over het gebruik en de toepassing ervan. Bel naar 0478-745040 of mail naar merensteyn@mestac.nl Wij kunnen u dan ook informeren over de leveringsvoorwaarde en condities.

 

Overige nieuwsberichten