Mestac werkt aan plan voor participatie melkveehouders in mestverwerking

Publicatiedatum: 20-10-2014

Rundveehouders die vanaf 2015 meer melkvee gaan houden mogen daarmee het mestoverschot niet vergroten. Dat betekend dat er voor de extra mestproductie grond beschikbaar moet zijn om de mest op af te zetten. Een andere mogelijkheid is dat de melkveehouders de extra mestproductie volledig laat verwerken.

Mestac werkt momenteel aan een plan om veehouders die de rundveemest willen laten verwerken, kunnen participeren in mestverwerking. Met deze participatie (betalen inleggeld) komt boergenoteerde mestverwerking van de grond. Daardoor krijgt de rundveehouder de zekerheid dat gedurende max. 7 jaar de mestverwerkingsplicht wordt ingevuld. Dit doen we door gebruik te maken van de systematiek van vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO"s). Met de melkveehouder die in mestverwerking participeert worden ook afspraken gemaakt over de vergoeding van de VVO's. Daarmee krijgt Mestac de mogelijkheid om vervangende varkensmest te laten verwerken. De melkveehouder kan zijn mest dan locaal blijven afzetten. Doordat de varkensmest is vewerkt is er plaastingsruimte voor de rundveemest ontstaan.

Waarom varkensmest verwerken in plaats van rundveemest?

Het is technisch eenvoudiger om varkensmest te verwerken, daarbij is het per kg fosfaat veel goedkoper te verwerken dan rundveemest. Tevens is rundveemest qua samenstelling en organisch stof gehalte een gewilde meststof in de akker- en tuinbouw.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de overeenkomsten voor de melkveehouders. In de loop van november, zodra de discussie over de Melkveewet in de Tweede Kamer is afgerond, zullen we enkele regionale bijeenkomsten beleggen om de plannen toe te lichten.

We willen melkveehouders buiten ons werkgebied ook de gelegenheid bieden om gebruik te maken van de mogelijkheid om te participeren in mestverwerking en daarmee voor meerdere jaren de vewerkingsplicht in te vullen. Om dit mogelijk te maken gaan we afspraken maken met partners die goed zijn ingevoerd in de melkveehouderij buiten ons werkgebied.

Meer weten? vul het contacformulier op de website in en we nemen contact met u op.

Overige nieuwsberichten