Mestafname en mestverwerking

Publicatiedatum: 22-01-2015

De nieuwe overeenkomsten om de mestafname en de invulling van de verwerkingsplicht 2015 te regelen zijn beschikbaar. Aan de leden van Mestac zijn deze toegestuurd. Overige belangstellende kunnen deze op de website downloaden.

Kijk hiervoor bij "Mestafname en Verwerkingsplicht"

Kern van de eerste overeenkomst is dat we voor de afname en verwerking van varkensmest gebruik maken van de al enkele jaren gebruikte mestpool-systematiek. Veehouders betalen een basisophaalbijdrage en een naverrekening voor zowel de afzet in distributie als voor de verwerkte mest. Deze naverrekeningen zijn gebaseerd op de werkelijke afzetkosten.

Rundveehouders kiezen voor de overeenkomst nr 5 "Mestafname &VVO". Daarmee worden afspraken gemaakt voor de afname van van de rundveemest, volgens het leveringsschema. Deze mest wordt in de landbouw afgezet. Voor de invulling van de verwerkingsplicht bieden we VVO's aan. De rundveehouder geeft in deze overeenkomst aan voor hoeveel kg fosfaat er VVO's nodig zijn. Mestac biedt deze t.z.t. aan voor een nog vast te stellen tarief. 

Meer weten, kijk op de site, stuur het contactformulier in of bel 0499 - 320 410

Overige nieuwsberichten