Mestverwerking Zitta Biogas in Tilburg

Publicatiedatum: 06-06-2016

Re-N Technology BV heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een mestverwerkingsinstallatie in Tilburg, op de Spinder.

Het project is zo ver gevorderd dat gestart kan worden zodra de benodigde mest is gecontracteerd en de inleggelden zijn toegezegd.
ReN-Technology streeft er naar om in de komende twee maanden de benodigde drijfmest en dikke fractie te contracteren, zodat in augustus / september de investeringsbeslissing genomen kan worden.
Voor het contracteren van de drijfmest wordt samengewerkt met Mestac en een aantal regionale mestdistributeurs.
 
Zodra de installatie gereed is (eind 2017) gaan wij als Mestac de mestaanvoer coördineren. Ondertussen ondersteunen we ReN-Technology bij het afsluiten van de leveringsovereenkomsten voor drijfmest en dikke fractie.
Veehouders willen we in de gelegenheid stellen om een overeenkomst af te sluiten met ReN-Technology. In bijgevoegde flyer treft u de belangrijkste informatie over dit startklare project aan.
Heeft u belangstelling, stuur een mail naar info@mestac.nl en we sturen u de overeenkomst toe. 

Overige nieuwsberichten