Nieuwe mestafzetcontracten 2019

Publicatiedatum: 08-01-2019

Mestafzet en invullen verwerkingsplicht

Mestafzet en invullen verwerkingsplicht
 
Ook dit jaar bieden wij veehouders de mogelijkheid om de mestafzet en het invullen van de mestverwerkingsplicht te regelen.
 
Varkenshouders bieden we de overeenkomst  “Varkensmestpool & Verwerking 2019” aan. Hierin wordt zowel de mestafzet als de mestverwerking geregeld. Daarbij blijven we gebruik maken van het Mestpool-systeem. Dat houdt in dat nadat de mest is geladen de basis-ophaalbijdrage door de distributeur in rekening wordt gebracht, ongeacht de bestemming van de mest (verwerking of akkerbouw). Vervolgens wordt per periode, op basis van de werkelijke afzetkosten in de akkerbouw de naverrekening bepaald. Voor de invulling van de verwerkingsplicht worden, nadat een MVO (code 61), 3PO of VVO is geregistreerd bij RVO, verwerkingskosten in rekening gebracht.
 
Voor de varkenshouders bieden we ook de mogelijkheid alles in te schrijven op mestverwerking waarbij je een vast bedrag per ton betaald hele jaar door inclusief de verwerking. Dit is het mestverwerkingscontract.
 
Overige veehouders adviseren we gebruik te maken van de overeenkomst “Mestafname & VVO” Deze mest wordt niet verwerkt maar afgezet in de distributie.Voor de verwerkingsplicht maken we gebruik van de VVO systematiek. De veehouder reserveert deze VVO’s, wij komen voor 1 november  met een prijsvoorstel. De veehouder heeft dan nog de keuze om al dan niet op ons voorstel in te gaan en de definitieve hoeveelheid VVO's te bepalen.
 
Leden hebben de contracten reeds via de mail ontvangen, mocht u geinteresseerd zijn in de contract mogelijkheden dan horen wij het graag. 

Overige nieuwsberichten