Nieuwe overeenkomsten Varkensmestpool & verwerking

Publicatiedatum: 16-08-2021
Vanaf 16 september as gaan de nieuwe overeenkomsten Varkensmestpool en verwerking in. 
 
Wij willen als mestproducentencoöperatie varkenshouders weer van dienst zijn bij de afname van de mest en de invulling van de verwerkingsplicht.  Ook dit jaar kunnen wij weer constateren dat de Mestpool goed gewerkt heeft.
Afgelopen winterperiode hebben wij gezien dat onze mestpool goed functioneert. Varkensmest is de afgelopen winterperiode opgehaald voor de scherpe prijs van €17,90 tot €20,90 (afhankelijk van regio). Gemiddeld genomen lag de prijs bijna €3,- onder de DCA-notering
 
Het Mestpool-systeem vormt de basis van deze overeenkomst.  Dat houdt in dat nadat de mest is geladen de basis-ophaalbijdrage door de distributeur in rekening wordt gebracht, ongeacht de bestemming van de mest (verwerking of akkerbouw). Vervolgens wordt per periode, op basis van de werkelijke afzetkosten in de akkerbouw de naverrekening bepaald. Deze wordt periodiek door Mestac berekend. Voor de invulling van de verwerkingsplicht worden, nadat een MVO (code 61), 3PO of VVO is geregistreerd bij RVO, verwerkingskosten in rekening gebracht.  
 
Belangrijkste uitgangspunten van de overeenkomst  “Varkensmestpool & Verwerking 2021-2022” zijn:
Periodes lopen van: 
Periode 1:  16-09-2021 t/m 31-12-2021. Min. 20% en max. 50% van totale jaar volume.
Periode 2:  01-01-2022 t/m 30-04-2022. Min. 20% en max.50% van totale jaar volume.
Het volume in jan. en feb. moet minimaal 35% zijn van het totaal volume van periode 2.
Periode 3: 01-05-2021 t/m 15-09-2021. Min. 20% en max. 50% van totale jaar volume.
Één naverrekening voor periode 1 en 2 en één naverrekening voor periode 3.
Verwerking wordt ingetekend voor 2022.
 
Mocht u interesse hebben in dit mestpool systeem of er meer vanaf willen weten neem dan contact op met Bas van den Bergh via e-mail: info@mestac.nl of telefonisch 0478-745040
 

Overige nieuwsberichten