Mestafzetovereenkomsten 2023

Ook in 2023 bieden wij verschillende mestafzet overeenkomsten voor varkens- en rundveehouders. Hiermee bent u het hele jaar ontzorgt betreffende de mestafzet.

Varkensmestpool & Verwerking 2022-2023
In september 2022 hebben wij voor varkensmest de nieuwe Mestpool overeenkomsten rondgestuurd welke loopt van 16 sept 2022 t/m 15 sept 2023. U levert voor een vooraf afgestemde prijs afhankelijk van het gebied waarin uw bedrijf ligt. Ook de VVO's kunnen hierin gereserveerd worden voor een vaste prijs. Na de mestpool periode wordt de balans opgemaakt van de werkelijke afzetkosten welke dan nog verrekend worden. 
 
Mestafname & VVO 2023
Met de overeenkomst “Mestafname & VVO 2023” regelt de rundveehouder de mestafname. Deze overeenkomst kan ook worden gebruikt voor andere mestsoorten. De gecontracteerde mest wordt in de distributie afgezet en dus niet verwerkt. Om aan de verwerkingsplicht te voldoen wordt gebruik gemaakt van VVO’s. U reserveert de VVO’s bij ons, wij sturen u voor 1 november een prijs aanbod. U beslist dan of u deze wilt afnemen en bepaald dan ook de hoeveelheid VVO’s die u nodig heeft.
 
Overeenkomst mestverwerking
Wij bieden Mestac leden varkenshouders de mogelijkheid om d.m.v. een ”Overeenkomst Mestverwerking 2023” mest te laten verwerken tegen een vooraf vastgestelde totaalprijs voor afvoer en verwerking. Deze mest wordt dan in overleg verdeeld over het jaar opgehaald en verwerkt. Verwerking geschiedt bij Merensteyn of bij mestverwerkers waarmee Mestac een samenwerkingsovereenkomst heeft. De prijs voor 2023 is vastgesteld op € 20,00 bij 0 kg fosfaat + fosfaatcorrectie van €1,00 per kg boven 0 kg. Prijs staat los van de prijsfluctuaties in de mestdistributie en de verwerking is voor 100% voor de leverancier.
 
Merensteyn
Bij onze mestverwerkingsfabriek Merensteyn in Ysselsteyn hebben wij nog ruimte om mestafzet overeenkomsten te sluiten. Dit voor een periode van 5 jaar. 
 
Heeft u interesse in een van de overeenkomsten of wilt u meer informatie ontvangen informeer dan via info@mestac.nl of bel 0478-745040.