Nieuwsbrief Mestac/Merensteyn jan 2018

Publicatiedatum: 30-01-2018

Nieuwsbrief Mestac/Merensteyn januari 2018

Terugblik 2017
Het jaar 2017 is afgesloten. Mestac heeft klanten weer kunnen ontzorgen; de gecontracteerde mest is in zijn geheel afgezet en ook de VVO`s zijn zoals gepland geregistreerd.
2017 was een jaar met forse druk op de mestmarkt wat geresulteerd heeft in hoge ophaalbijdrages. Voorzichtige verwachting voor 2018 is dat druk op mestmarkt niet afneemt.
 
Contracten Mestac 2018
De contracten voor 2018 zijn weer verzonden. Het betreft een drietal contracten:
 
1. `Mestafname en VVO 2018`, voor rundveemest en overige mest.
2. `Mestpool en VVO 2018`, voor varkensmest.
3. `Overeenkomst verwerking`, voor varkensmest.
 
De eerste twee overeenkomsten zijn ongewijzigd ten opzichte van 2017.
 
De `Overeenkomst Verwerking` is een nieuwe overeenkomst. Hierbij wordt varkensmest jaarrond verwerkt voor een vaste prijs per ton. Afhankelijk van regio, dikte van mest en opslagcapaciteit kan dit een interessante optie zijn in plaats van of samen met de mestpool.
Mocht u vragen hebben over de overeenkomsten, neem gerust contract op!
 
Mestverwerking Merensteyn
Het is voor Merensteyn een bewogen jaar geweest. Voor het eerst een heel jaar in werking. Bij de start met een Omgekeerde Osmose lijn waarbij de verwerkingscapaciteit op ca 1000 ton drijfmest per week uitkwam. Eind juli kwam na lang sleutelen de 2e lijn gereed, waarmee de maximale capaciteit verdubbelde. Echter in de eerste maanden bleek ook deze lijn nog de nodige kinderziektes te hebben. Nadat die in de loop van het jaar een voor een opgelost waren kon de productie in de laatste weken van het jaar eindelijk de 2000 ton aantikken. In totaal kwam de verwerking in 2017 uit op ruim 60.000 ton.
 
Verdere uitbouwplannen
Met een capaciteit van 2000 ton per week zijn we nog niet waar we willen komen. Op de locatie Merensteyn is ruimte om jaarlijks 200.000 ton mest te verwerken. Met een dergelijke omvang zijn er aanzienlijke schaalvoordelen te behalen waardoor de verwerkingskosten per ton nog wat kunnen zakken. Vandaar dat we plannen uitwerken om de fabriek verder uit te breiden met 2 Osmoselijnen en een Op-concentreer unit voor het Mineralen Concentraat. Na het verwezenlijken van deze plannen kunnen we grootschalig mest verwerken met daarbij een beheersbare hoeveelheid mineralen concentraat.
 
Pilot Mineralenconcentraat als kunstmestvervanger 2 jaar verlengd
Mineralenconcentraat van Merensteyn is ook de komende jaren erkent als kunstmestvervanger. Met mineralen concentraat bemest u niet alleen nauwkeurig (alle N en K worden net zo goed benut als kunstmest) u levert ook een bijdrage aan het realiseren van de Circulaire Economie waar we uiteindelijk naar toe zullen moeten. Dankzij uitgespaarde kunstmest (KAS en Kali meststof) wordt ook op de uitstoot van CO2 fors bespaard.
Aangezien de mestverwerking het hele jaar doorgaat moeten we na het uitrijseizoen een groot volume Mineralen Concentraat opslaan, hiervoor is onlangs een nieuwe mestsilo van 6000 ton gebouwd waarmee we voldoende voorraad in huis hebben om in het voorjaar volop Kunstmest vervanger te kunnen leveren.
 
Veel rundveehouders hebben afgelopen jaar al goede ervaring opgedaan met mineralen concentraat op grasland en in de mais. Ook de akkerbouwgewassen (o.a. aardappels) doen het er goed op. Om het gebruik van Mineralen Concentraat te stimuleren krijgen de deelnemende Merensteyn Rundveehouders ook dit jaar weer VVO’s voor de afgenomen hoeveelheid concentraat, 1 VVO per ton Mineralen Concentraat.
 
Ruimte voor nieuwe deelnemers
Met de gerealiseerde uitbreiding en de verdere uitbouwplannen is er weer ruimte gekomen voor nieuwe deelnemers. Ook bestaande deelnemers kunnen voor een extra tonnage intekenen. Met de verlaagde ophaalbijdrage is mestverwerking een steeds aantrekkelijker alternatief voor mestdistributie in combinatie met de aankoop van VVO’s. Als u collega’s kent die hun mestafzet nog niet geregeld hebben wijs ze dan gerust de weg naar Merensteyn.
 
LIV Venray
Om zelf actief deelnemers te werven zullen Merensteyn en Mestac samen met een stand aanwezig zijn op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij te Venray van 6 tot 8 maart 2018. Hal 2, stand 354.
Wij ontmoeten u graag tijdens deze dagen!
 
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag via mail info@mestac.nl of telefonisch 0478-745040.

Overige nieuwsberichten