Terugbetaling Mestpool

Publicatiedatum: 30-06-2022

De eerste twee periodes van de mestpool zijn alweer geëindigd met zeer scherpe wintertarieven voor de mest. 

De eerste twee periodes van de mestpool welke loopt van 16 september 2021 t/m 15 september 2022 zijn alweer geëindigd. Er was grote vraag naar dierlijke mest vanuit de akkerbouwgebieden. Dit heeft erin geresulteerd dat we de mest ook in de winterperiode voor zeer scherpe prijzen af hebben kunnen zetten.
In de mestpool wordt het hele jaar door een vaste prijs betaald waarna er een na-verrekening komt.
Wij hebben voor de winterperiode welke loopt van sept 2021 t/m april 2022 fors terug kunnen betalen. Dit betekent dat de varkensmest in de winterperiode is afgezet voor €17,56 in de duurste regio en €14,56 in de goedkoopste gebieden. Dit zijn scherpe prijzen welke wederom het nut en effect van de mestpool laten zien.
 

Overige nieuwsberichten