Terugblik 2021, voorruitkijken 2022

Publicatiedatum: 21-02-2022

Graag kijken wij nog even terug naar 2021 maar vooral vooruit naar 2022!

Terugblik 2021

Merensteyn heeft helaas ook te maken gehad met een aantal stoppers in 2021. Ondanks de gestopte veehouders en de ruime vraag naar mest in de gehele mestmarkt hebben wij als Merensteyn toch 155.000 ton mest kunnen verwerken.
 
Door de fabriek zo efficiënt en optimaal mogelijk te laten draaien hebben we een positief resultaat weten te behalen. Eind 2021 hebben we gezien dat de VVO prijs op een hoger niveau stond als voorgaande jaren, wat ook wil zeggen dat vraag en aanbod meer in balans was dan in eerdere jaren. Bij Merensteyn leveren wij voor alle verwerkte mest 100% verwerking dus alle vvo's terug. 
 
In 2021 hebben wij zo'n 50% van de binnenkomende mest om kunnen zetten naar loosbaar water. Hiermee hebben wij ruim 75 miljoen liter water terug kunnen geven aan de natuur. 
 

Vooruitblik 2022

Voor 2022 hebben wij aan onze leveranciers een oproep gedaan meer mest te leveren. Onze leveranciers hebben hier ruimschoots gehoor aan gegeven. Met deze extra mest zijn we verzekerd van voldoende mest waardoor we de verwerkingskosten in 2022 wederom omlaag hebben kunnen brengen. Voor 2022 verwachten wij minimaal hetzelfde volume als in 2021 te verwerken.
 
Punt van aandacht voor ons is de gestegen energiekosten. Dit zorgt voor een stevige kostprijsstijging. Vanwege de hoge energieprijzen zijn de kunstmestprijzen ook fors gestegen, waardoor we onze mineralen concentraat beter als waardevolle kunstmestvervanger kunnen vermarkten. Mineralen concentraat lijkt dit voorjaar te veranderen van een kostenpost naar een opbrengstpost. Dit is ook heel hard nodig om de energiekosten enigszins op te kunnen vangen.
 

Overige nieuwsberichten