Wat is de waarde van mineralenconcentraat?

Publicatiedatum: 04-05-2021

Wat is de waarde van mineralenconcentraat?

Graag willen wij naast positieve gebruikerservaringen ook de waarde van mineralenconcentraat onder de aandacht brengen.

 

We hebben berekend wat 1 ton mineralenconcentraat waard is in vergelijking met kunstmest:
 
Elementen Eenheid Incl BTW
Stikstof 8,3 g NH4/kg € 12,03
Kalium 10,8 g K/kg €  6,70
Natrium 3,2 g NA2O/kg €  1,23
Magnesium 0,5 g MGO/kg €  0,25
Organische stof 16,3 g org.stof/kg €  2,50
Koper 0,44 mg CU/kg €  0,75
Borium 4,8 mg B/kg €  0,30
Mangaan 3,5 mg Mn/kg €  0,10
Totaal   € 23,86
(Kunstmestprijzen medio maart 2021)
 
Los van deze elementen zitten er nog meer mineralen en spoorelementen in zoals calcium, zwavel, zink, ijzer en selenium. Deze elementen hebben we niet apart in euro's vertaald.
Duidelijk is dat de waarde van 1 ton mineralenconcentraat fors is als je dit wegzet tegen kunstmest.
 
We horen vaak dat kunstmest makkelijker en goedkoper aan te wenden is. Hier staat tegenover dat het uitrijden van mineralenconcentraat ruimschoots wordt gecompenseerd door de hoge bemestingswaarde. Tevens voer je bij het aanwenden van “gewone” kunstmest nooit al deze bestanddelen in 1 keer aan.
Als mineralenconcentraat gelijktijdig wordt uitgereden met drijfmest stijgt ook nog eens de stikstofefficiëntie.
 
Ook wordt er gezegd dat het makkelijker is om kunstmest aan te wenden omdat je precies weet wat erin zit.
Merensteyn levert mineralen concentraat met zeer stabiele gehaltes waarbij je dus ook precies weet hoeveel je aanvoert. We hebben afspraken gemaakt met enkele loonwerkers waardoor we mineralenconcentraat kunnen leveren en ook laten uitrijden.
 
Voor de volledigheid; mineralenconcentraat, code 120, is een kunstmestvervanger welke in de mestboekhouding als kunstmest meegenomen mag worden.
 
We hopen u wat meer duidelijkheid gegeven te hebben over de waarde van mineralenconcentraat.
Mocht u vragen hebben over mineralenconcentraat kunt u contact opnemen met ons tel 0478-745040 of informeer bij uw eigen loonwerker of transporteur.
 

Overige nieuwsberichten