Aanpassing fosfaatverrekening

De vorig jaar aangekondigde wijziging in de fosfaatverrekening wordt nu doorgevoerd. `Veranderingen in de mestmarkt en de aanscherping van de fosfaat- gebruiksnormen maken het noodzakelijk om wijzigingen in het
systeem aan te brengen.Het basistarief gaat uit van 3 kg P2O5 per ton voor de meer geleverde kg P2O5 wordt een toeslagberekend van €1,50 per ton . Met deze wijzigingen wordt het weer interessant om dunne mest via Mestac af te zetten. Anderzijds worden de kosten die gemoeid zijn om mest met een hoog fosfaatgehalte af te zetten ook opgebracht door de leveranciers van deze “zware” mest. Voor de veehouders die deelnemen aan de Mestpool gaat deze verandering al op 1 september in. Voor de overige contracthouders zal dit nieuwe systeem vanaf 1 januari 2013 gaan gelden.