Afnamestructuur spuiwater

Steeds meer afnemers en veehouders weten ons te vinden als het gaat om levering of afname van spuiwater uit chemische luchtwassers. Met ons huidige marktaandeel zijn we in ieder geval een partij waar in de markt rekening mee gehouden wordt, iets wat nodig is om structuur in deze markt te krijgen.
    
Vooral rundveehouders maken in het voorjaar gebruik van spuiwater als stikstof meststof op grasland, waarbij ook de zwavelbehoefte wordt ingevuld. Een belangrijk knelpunt bij het verwaarden van het spuiwater is de grote spreiding in het gehalte aan stikstof. Met name in de wintermaanden is de afzet van spuiwater met minder dan 40 kg N een hele opgave. We willen de veehouders met een luchtwasser oproepen om met de leverancier aan tafel te gaan en te bekijken of de installatie niet eenvoudig aangepast kan worden zodat het N-gehalte in het spuiwater stijgt naar 50 kg of meer. Ook bij de aanschaf van een nieuwe luchtwasser adviseren wij u rekening te houden met het N-gehalte in het spuiwater.