Afzetmogelijkheden stromest

Vanuit de ledenraad is de vraag gekomen of Mestac ook iets kan betekenen bij de afzet van stromest, met name de stromest van varkens. We onderzoeken uiteraard graag de mogelijkheden voor het collectief vermarkten van stromest.  Hierbij is het van belang te weten of er inderdaad meer veehouders zijn die de stromest via Mestac zouden willen afzetten en om hoeveel stromest het op jaarbasis dan zou gaan.

Bij deze willen we veehouders die stromest produceren oproepen om zich te melden als ze via Mestac stromest willen afzetten. Dit kan via het contactformulier of met een berichtje naar info@mestac.nl.  Geef hierbij aan om wat voor stromest het gaat en hoeveel er jaarlijks moet worden afgevoerd. Zodra wij op basis van deze gegevens de afzetmogelijkheden hebben verkend, zullen we deze veehouders informeren.