Fertraat (groene meststof)

Wilt u besparen op het gebruik van kunstmest? Gebruik dan fertraat als vervanger. De afgelopen jaren hebben veel veehouders en akkerbouwers met goed resultaat fertraat gebruikt als stikstof en kali meststof. Fertraat mag naast dierlijke mest worden gebruikt. Wel moet het, net als drijfmest, emissiearm worden aangewend. [lees verder]

Fertraat wordt in deze periode vaak als puur product uitgereden, kort voor het zaaien van maïs of het poten van aardappelen. Ook wordt het veelvuldig gebruikt in de wintertarwe voor de 2e stikstof gift. In de rundveehouderij wordt fertraat vaak gemengd met de rundveemest (in de mestput) en als gemengd product uitgereden, zowel op grasland als in de maïs.   

Meer weten? Klik hier en hier.