Overschot in beeld

We zetten alles op alles om de verplichte  verwerking samen met onze leden goed aan te pakken. Om inzicht te krijgen in welke hoeveelheden fosfaat we verplicht moeten gaan verwerken, zullen we  een  inventarisatie uitvoeren.

Door zelf uw overschot in beeld te brengen begrijpt u wat het betekent om in de jaren 2013 tot 2015 de respectievelijk 10%, 30 of 50% te verwerken. Daarbij is niet alleen de hoeveelheid fosfaat van belang maar ook welk soort mest er dan wordt   geleverd. We rekenen op uw medewerking!

We zouden het waarderen als u dit formulier per mail naar ons toestuurt. Het insturen van dit formulier verplicht u tot niets.