Systeem fosfaatverrekening definitief gewijzigd

We hadden het al eerder aangekondigd, nu is het definitief: per 1 januari 2013 is het fosfaatverrekensysteem aangepast. Vanaf die datum geldt het basistarief voor de ophaalbijdrage bij 3 kg P2O5. De toeslag voor meer geleverd fosfaat bedraagt € 1,50 per kg P2O5.

Deze wijziging is doorgevoerd om veehouders met dunnere mest ook een concurrerend tarief te kunnen aanbieden. Daarnaast zijn de kosten voor het afzetten of verwerken van mest met een hoog fosfaatgehalte enorm gestegen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de aanscherping van de fosfaat gebruiksnormen.