Verloop mestafzet (voorjaar)

De mestafzet komt dit voorjaar moeizaam op gang. De aanhoudende vorst en sneeuwval zorgen er voor dat de terreinomstandigheden zodanig zijn dat het bijna niet mogelijk is om drijfmest uit te rijden. Dat is een uitzonderlijke situatie.  Normaal gesproken wordt in deze tijd van het jaar massaal mest uitgereden. Momenteel hebben de verspreiders het nog rustig.

Ook bij de distributeurs is het veel rustiger dan normaal in deze periode. Meestal staat de telefoon roodgloeiend van veehouders die mest willen leveren en afnemers die om mest vragen. Maar nu moeten distributeurs zelf achter de leveranciers aan om voldoende mest te krijgen om de mestsilo’s gevuld te krijgen. Veel veehouders hielden de mest vast omdat men verwachtte dat de ophaalbijdrage verder zou dalen. Nu het uitrijdseizoen wel erg kort dreigt te worden, blijft het twijfelachtig of de tarieven nog zakken.

Gelukkig geven de weersvooruitzichten voor de komende week verbetering aan, zodat het seizoen eindelijk echt van start kan gaan. Dat is nodig, want begin mei is het bemestingsseizoen in de akkerbouwgebieden al weer ten einde. Mestac vertrouwt erop dat onze zakenpartners er in slagen om alle aangeboden mest tijdig af te voeren en de vraag in te vullen. Wij rekenen er wel op dat de leveranciers de gecontracteerde mest dan ook daadwerkelijk vrijgeven.