Wie is Mestac

Mestac U.A. is een producentencoöperatie met ruim 300 aangesloten leden. Deze leden zijn overwegend veehouders met bedrijven in Zuid – Oost Nederland . Mestac richt zich op de afzet van het niet plaatsbare mestoverschot op de bedrijven van haar leden. Via Mestac bundelen veehouders hun krachten zodat ze een belangrijkere partij  zijn op de mestmarkt en hier voordeel uit kunnen halen.

Kernwaarden Mestac
Duurzame samenwerking en marktgericht denken. Dat zijn de kernwaarden, de bouwstenen voor Mestac richting de toekomst. Mestac ziet mest niet als afvalproduct, maar als waardevolle grondstof voor de plantaardige productieketen. Binnen die keten spelen alle partijen een belangrijke rol, of het nu gaat om de toeleverancier (de veehouder) of de afnemer/gebruiker (de akkerbouwer) of de logistieke partner (mestdistributeur). De wensen van de afnemer zijn echter bepalend voor de eisen die Mestac stelt aan het mesttraject.

(Binnenlandse) mestafzet
Veehouders en akkerbouwers zijn op zoek naar een betrouwbare partner. Een rol die Mestac wil en kan vervullen. De drijfmest van Mestac-leden wordt collectief aan partijen in de mestmarkt aangeboden. Door de bundeling van meststromen is Mestac een interessante partij van de andere schakels in de mestketen. Daarnaast kan het door de bundeling van krachten ontwikkelingen in gang zetten die de continuïteit van de mestafzet voor haar leden waarborgt.
Vanwege de jarenlange ervaring van Mestac in de mestwereld heeft het betrouwbare zakenpartners aan zich weten te binden. Deze zakenpartners / distributeurs verzorgen met moderne apparatuur de afzet van de mest van de Mestac-leden tegen een concurrerend tarief. Vrijwel alle mest wordt op het moment afgezet in de binnenlandse akkerbouwgebieden, in Zeeland, Noord-West  en in Noord-Oost Nederland.

Mestverwerkingsinitiatieven
Naast het verzorgen van de mestafzet van haar leden, zet Mestac zich in voor mestinitiatieven die de mestafzet vergemakkelijken of goedkoper maken. Een voorbeeld hiervan is het laten verwerken van (dunne) mest bij Ecoson en de Biomineralenfabriek van Ecoson. Daarnaast natuurlijk onze eigen boergenoteerde mestverwerkingsfabriek Merensteyn in Ysseslteyn.

Missie Mestac:
Mestac is een vereniging van mestproducenten en stelt zich ten behoeve van haar leden ten doel duurzame afzet zekerheid te realiseren van mest en bewerkte mestoverschotten op de bedrijven van haar leden en dit tegen zo laag mogelijke kosten.