Afname spuiwater

Op steeds meer veehouderijbedrijven zijn of worden chemische luchtwassers geplaatst om de stallucht te reinigen. Hierbij ontstaat een ammoniumsulfaat oplossing: beter bekend als spuiwater. 

Wij zorgen voor een structurele oplossing voor de afzet van spuiwater. Er zijn dan ook al een aantal vaste afnemers van spuiwater. Hierdoor zijn we in staat om het jaarrond tegen gunstige condities en voorwaarden spuiwater af te nemen. Omdat het ammoniumsulfaat als grondstof voor vloeibare meststoffen wordt gebruikt, is de waarde afhankelijk van de hoeveelheid stikstof die het spuiwater bevat. Dit vertalen we in een ophaalbijdrage, die afhankelijk is van het stikstofgehalte. We hebben ervaren dat er in de wintermaanden meer spuiwater wordt afgezet dan in de zomermaanden. Doordat de afzetkosten in de winter dusdanig hoog zijn, zijn wij genoodzaakt twee tarieven te gaan hanteren. Het hoge wintertarief geldt van 1 september tot 31 januari, het lage zomertarief van 1 februari tot 31 augustus.

Wilt u spuiwater via Mestac afzetten of meer informatie ontvangen. Neemt u dan contact op.