Nieuws
05-05-2022

Mineralenconcentraat

Voeg nu mineralenconcentraat toe na de eerste snede of bij de mais.  ...

Lees verder >
21-02-2022

Terugblik 2021, voorruitkijken 2022

Graag kijken wij nog even terug naar 2021 maar vooral vooruit naar 2022! ...

Lees verder >
26-01-2022

Mestafzet 2022

Bent u nog op zoek naar mestafzet voor 2022? ...

Lees verder >
16-08-2021

Nieuwe overeenkomsten Varkensmestpool & verwerking

Vanaf 16 september as gaan de nieuwe overeenkomsten Varkensmestpool en verwerking in.    Wij willen als mestproducentencoöperatie...

Lees verder >
Over Mestac

Mestac U.A. is een producentencoöperatie met ruim 400 aangesloten leden. Deze leden zijn overwegend veehouders met bedrijven in Zuid – Oost Nederland . Mestac richt zich op de afzet van het niet plaatsbare mestoverschot op de bedrijven van haar leden. Via Mestac bundelen veehouders hun krachten zodat ze een belangrijkere partij zijn op de mestmarkt en hier voordeel uit kunnen halen.

Lees verder >

Merensteyn
Sinds augustus 2016 wordt er bij onze boergenoteerde mestverwerking Merensteyn mest verwerkt. Er wordt verwerkt met een systeem waarbij met omgekeerde osmose wordt gewerkt. Hierbij wordt dikke fractie, schoon loosbaar water en mineralenconcentraat geproduceerd. De installatie draait stabiel waarbij zo'n 3.500 ton mest per week wordt verwerkt.
 
In 2018 zijn we opgeschaald en hebben we een opconcentreerder geplaatst voor de mineralen concentraat waarbij deze nog verder opgewaardeerd is tot een goede vervanger van kunstmest.
Verder wordt er constant gezocht naar mogelijkheden om de fabriek nog verder te optimaliseren. Mineralen concentraat wordt steeds meer gewaardeerd in de kringlooplandbouw. Het is een uitermate geschikte kunstmestvervanger op grasland en bouwland en financieel gunstig. Gehaltes zijn Fosfaat nagenoeg 0 kg, Stikstof 8,5 kg en Kali 10,5 kg per ton. Klik HIER voor de folder over mineralenconcentraat.

Meer over Merensteyn >>