Nieuws
19-11-2019

Merensteyn mest leveren

Intekenen bij Merensteyn nog mogelijk ...

Lees verder >
22-10-2019

VVO aanbod

Kunt u vvo's gebruiken informeer dan bij ons voor de huidige prijs. ...

Lees verder >
01-10-2019

TROTS OP DE BOEREN

Wij steunen de boerenacties in Den Haag! Trots op de sector! ...

Lees verder >
15-04-2019

Extra stikstof bij rijenbemesting in Mais

Gebruik mineralenconcentraat voor de rijenbemesting in mais. ...

Lees verder >
Over Mestac

Mestac U.A. is een producentencoöperatie met ruim 400 aangesloten leden. Deze leden zijn overwegend veehouders met bedrijven in Zuid – Oost Nederland . Mestac richt zich op de afzet van het niet plaatsbare mestoverschot op de bedrijven van haar leden. Via Mestac bundelen veehouders hun krachten zodat ze een belangrijkere partij zijn op de mestmarkt en hier voordeel uit kunnen halen.

Lees verder >

Merensteyn
Sinds augustus 2016 wordt er bij onze boergenoteerde mestverwerking Merensteyn mest verwerkt. We verwerken met een systeem waarbij met omgekeerde osmose wordt gewerkt. Hierbij wordt mineralenconcentraat geproduceerd. De installatie draait stabiel en we zijn begonnen met wekelijks zo’n 1000 ton varkensdrijfmest te verwerken.
 
In juli 2017 is de 2e omgekeerde osmoselijn omgebouwd zodat de capaciteit van mestverwerking is verdubbeld naar 100.000 ton per jaar. Eind juli 2017 is de 2e omgekeerde osmose lijn in bedrijf genomen. Gezien de extra capaciteit hebben we ruimte om extra mest te verwerken/contracteren. Indien u belangstelling heeft, neem contact met ons op.
 
In 2018 zijn we opgeschaald naar 175.000 ton en hebben we een opconcentreerder geplaatst voor de mineralen concentraat waarbij deze nog verder opgewaardeerd is tot een goede vervanger van kunstmest.
Verder blijven we nog druk zoeken naar mogelijkheden de om productie van mineralen concentraat te beperken en de fabriek constant te optimaliseren. Mineralen concentraat wordt steeds meer gewaardeerd in de kringlooplandbouw. Het is een uitermate geschikte kunstmestvervanger op grasland en bouwland en financieel erg gunstig. Gehaltes zijn Fosfaat nagenoeg 0 kg, Stikstof 8 kg en Kali 10 kg per ton. 

Meer over Merensteyn >>