Meststoffen

Nieuwe Generatie Meststoffen
Door mestbe- en verwerking komen er steeds meer mestproducten op de markt, de zogenaamde Nieuwe Generatie Meststoffen. Mestac heeft zich tot doel gesteld om ook deze producten tot waarde te brengen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de relatief kleine stromen, geclusterd aangeboden worden. Alleen zo zijn we in staat om de afnemer een pakket van interessante producten te kunnen leveren. Omdat we als Mestac geen winstoogmerk hebben zijn we de ideale partij om deze nieuwe producten te collecteren en te vermarkten.

De volgende meststoffen worden aangeboden:

Mineralenconcentraat (fertraat)
Naast Fertex en schoon water blijft er bij de totaalverwerking van drijfmest mineralenconcentraat over, wat ook wel wordt verkocht onder de naam Fertraat. Mineralenconcentraat mag in het kader van de Pilot: Mineralenconcentraat van het Ministerie van EL&I als kunstmestvervangers worden afgezet. Afnemers mogen mineralenconcentraat toepassen op de gewassen zonder dat dit ten koste gaat van de plaatsingsruimte voor drijfmest. Mineralenconcentraat is een ideale stikstof- kalimeststof die bijzonder geschikt is voor het bemesten van aardappelen, mais, prei en grasland. Het heeft een constant gehalte aan mineralen.  
 Samenstelling: 8,5 kg Stikstof,  < 0,1 kg P2O5 en  10 kg K2O per ton

Klik hier voor onze folder betreffende mineralenconcentraat.

Spuiwater (Ammoniumsulfaat oplossing)
In de luchtwasser wordt de ammoniak met behulp van zwavelzuur uit de stallucht gewassen. De vloeistof die daarbij ontstaat is een ammoniumsulfaat-oplossing die ook wel spuiwater wordt genoemd. Spuiwater is een door de overheid erkende stikstofmeststof. Naast stikstof bevat spuiwater ook een aanzienlijke hoeveelheid zwavel. In verband met het hoge zwavelgehalte wordt geadviseerd om maar enkele tonnen spuiwater per hectare te gebruiken.

Spuiwater is een ideale stikstofmeststof, bijzonder geschikt voor het bemesten van grasland. Dit kan gemengd met de rundveemest. Maar LET OP; spuiwater mag niet in de mestput onder de stal worden opgeslagen of gemengd. Er bestaat de kans dat er schadelijke gassen ontstaan die levensgevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier.
Spuiwater kan ook puur worden toegepast, bijvoorbeeld met een spaakwielbemester of andere speciale verspreiders. Spuiwater bevat gemiddeld 35 tot 55 kg stikstof.  

Meer weten over het leveren of afnemen van deze nieuwe generatie meststoffen? Neem dan contact met ons op.