Aanmeldformulier VVO

Debiteurnummer:
Naam: *
Adres: *
Postcode en plaats: *
Telefoon: *
Mobiel:
E-mail: *
IBAN rekeningnummer: *
KvK nummer: *
BRS-nummer *

Hierna te noemen: veehouder


Veehouder wenst gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om de mestverwerkingsplicht, zoals die vanaf 1 januari ’14 geldt, over te dragen aan c.q. over te nemen van een andere veehouder. Om in het kader van de overdracht van de verwerkingsplicht vraag en aanbod bij elkaar te brengen, heeft Mestac een VVO-pool opgezet.
Hiermee meldt veehouder zich bij de VVO-pool aan om in 2014 voor:
Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO) af te sluiten voor aantal kilo fosfaat (P2O5):
Middels een VVO aan verwerkingsplicht over te nemen aantal kilo fosfaat (P2O5):

Mestac zal aan de hand van bovenstaande gegevens de vraag naar de overdracht van de verwerkingsplicht matchen met veehouders die de mogelijkheid hebben om de verwerkingsplicht over te nemen. Mestac informeert beide partijen schriftelijk of en onder welke condities een match te maken is. Indien partijen akkoord zijn wordt de VVO opgesteld. Mestac draagt daarna zorg voor de verdere registratie en financiële afwikkeling van de VVO. Veehouder die gebruik maakt van de VVO-pool,om de vervangende verwerkingsovereenkomsten te matchen, zal zich aanmelden als lid van Mestac. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 200,- per jaar.
Datum aanvraag: * Selecteer een datum
* verplichte velden