Mineralen op Maat

In het kader van het project Mineralen op Maat wordt er ook dit voorjaar weer een groot aantal velddemonstraties gehouden. Tijdens deze demonstraties wordt uitleg gegeven over de gebruiksmogelijkheden van de nieuwe generatie meststoffen, zoals spuiwater en mineralenconcentraat (fertraat) uit mestverwerking.   

Reeds ingeplande velddemonstraties
3 april; 10.00 uur bij R. Nooijens, Esbeeksedijk 4a in Diessen (demo op maïs- en grasland)
3 april; 13.45 uur bij Fa. Roothans, De Schafterekker 4 in Borkel en Schaft (demo op maïsland en
   aardappelen voor opkomst)
4 april; 14.00 uur bij H. Huijts, Molenweg 12 in Voerendaal (demo toediening op wintertarwe)

Voor meer informatie: klik hier