Stelsel van verantwoorde mestafzet/verplichte mestverwerking

Mestac heeft er alle vertrouwen in dat in de loop van dit jaar de wijziging in de meststoffenwet, met wat vertraging,  wordt goedgekeurd. Daarbij is de weg vrij om het stelsel van verantwoorde mestafzet in te voeren. Een belangrijk onderdeel van dit stelsel is dat veehouders in de overschotgebieden Oost en Zuid (en later ook in de rest van Nederland) worden verplicht om een deel van hun mestoverschot te laten verwerken.

Deze verplichting zorgt ervoor dat elke veehouder met een mestoverschot een bijdrage levert aan het oplossen van het mestoverschot. De verplichting is nodig omdat vrijwel niemand vrijwillig mest levert aan een mestverwerker. Levering aan de mestverwerking zal duurder zijn dan afzet in de landbouw, maar door de realisatie van mestverwerkingsinstallaties zal de druk van de mestmarkt worden gehaald. Hiermee creëren we schaarste in de markt, die automatisch zal leiden tot een lagere ophaalbijdrage. Uiteindelijk zullen de gemiddelde kosten voor mestafzet lager uitkomen dan de huidige bedragen. Het verwerken van mest heeft nog een bijkomend voordeel: er ontstaan meststoffen die beter aansluiten bij de behoefte van het gewas. Zo kunnen meer mineralen worden hergebruikt en wordt het milieu gespaard.

Mestac is betrokken bij de volgende mestverwerkingsprojecten waarmee we naar verwachting de verwerkingsplicht voor de leden kunnen invullen.
 
De bestaande projecten:
•    Ecoson in Son (verwerking van dunne mestfractie)
•    Kumac BV in Deurne (totaal verwerking)
•    Semac BV in Elsendorp (hygiënisatie)


Toekomstige projecten:
•    Biofosfaatproject van Ecoson (totaalverwerking)
•    Merensteyn in Ysselsteyn (L) (totaalverwerking)
•    BBE park Cuijk in Cuijk (droging dikke fractie en drijfmest)