Coöperatie en organisatiestructuur

De coöperatie Mestac kent een uitgesloten aansprakelijkheid voor  de aangesloten leden. Leden betalen jaarlijks een vaste contributie die jaarlijks door het bestuur  wordt vastgesteld.

Bestuur
Het bestuur van coöperatie Mestac U.A. wordt gevormd door de voorzitters van de afdelingen van Mestac en vertegenwoordigers uit de vakgroep Rundveehouderij en de vakgroep Varkenshouderij van ZLTO. Het bestuur kiest uit haar midden de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris van de coöperatie.

Management
Het bestuur van de coöperatie heeft een heldere scheiding aangebracht tussen bestuurlijke en directietaken. Voor de directietaken is een manager aangesteld in de persoon van Bas van den Bergh.

Ledenraad
De coöperatie Mestac kent drie afdelingen te weten:

  • Afd. De Kempen / Zuidelijke Peel;
  • Afd. Maasland / Noordelijke Peel;
  • Afd. Midden- en West Brabant;

Elke afdeling levert 7 ledenraadsleden voor de ledenraad. Deze ledenraad bestaat uit 21 ledenraadsleden en is tevens de Algemene Vergadering van de coöperatie.