Distributeurs

Mestdistributeurs verzorgen de fysieke verplaatsing van drijfmest van de Mestac-leden naar afzetgebieden. Mestac heeft met enkele betrouwbare distributeurs een nauwe relatie opgebouwd en lange termijnafspraken gemaakt. Zij hebben een vast aantal leden waarbij ze de mest afvoeren. Deze zakenpartners / distributeurs verzorgen met moderne apparatuur de afzet van de mest van de Mestac-leden tegen een concurrerend tarief. De strengere regelgeving heeft ertoe geleid dat alle vrachtwagens zijn uitgerust met GPS en AGR (automatische monstername).

De monsters worden via de distributeurs naar een erkend laboratorium gezonden  waar ze geanalyseerd worden. Alle gegevens van het transport, van laadpunt tot lospunt, worden zoals wettelijk is voorgeschreven via GPS gemeld bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (voorheen Dienst Regelingen).

In het brede scala van mestleveranciers heeft iedereen eigen vragen, regels en wensen. Via de distributeurs en het netwerk van akkerbouworganisaties wordt er voor iedere specifieke vracht een juiste bestemming gezocht tegen een concurrerend tarief. Door de grote capaciteit van opslagen van onze distributeurs kan in tijden van weinig vraag of een uitrijverbod, de mest hierin worden opgeslagen.

Laboratorium
Na het inverzamelen van de mestmonsters bij de distributeur worden deze verzonden naar het laboratorium. De monsters worden in het laboratorium onder andere geanalyseerd op het stikstof en fosfaat gehalte. Deze gehaltes zijn weer van belang voor de mestboekhouding van de mestleverancier en mestafnemer.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is een fusieorganisatie, ontstaan uit Dienst Regelingen en Agentschap NL. De nieuwe rijksdienst stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Hier worden ook alle gegevens met betrekking tot mest(afzet), zoals stalbalans, transport en gebruikersnormen verzameld en gecontroleerd. Iedere schakel in de keten is verantwoordelijk voor een kloppende registratie en boekhouding. Meer informatie kunt u vinden op de website mijn.rvo.nl