Distributeurs

Mestdistributeurs verzorgen de fysieke verplaatsing van drijfmest van de Mestac-leden naar afzetgebieden. Mestac heeft met enkele betrouwbare distributeurs een nauwe relatie opgebouwd en lange termijnafspraken gemaakt. Zij hebben een vast aantal leden waarbij ze de mest afvoeren. Deze zakenpartners / distributeurs verzorgen met moderne apparatuur de afzet van de mest van de Mestac-leden tegen een concurrerend tarief. De strengere regelgeving heeft ertoe geleid dat alle vrachtwagens zijn uitgerust met GPS en AGR (automatische monstername).

De monsters worden via de distributeurs naar een erkend laboratorium gezonden  waar ze geanalyseerd worden. Alle gegevens van het transport, van laadpunt tot lospunt, worden zoals wettelijk is voorgeschreven via GPS gemeld bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO).

In het brede scala van mestleveranciers heeft iedereen eigen vragen, regels en wensen. Via de distributeurs en het netwerk van akkerbouworganisaties wordt er voor iedere specifieke vracht een juiste bestemming gezocht tegen een concurrerend tarief. Door de grote capaciteit van opslagen van onze distributeurs kan in tijden van weinig vraag of een uitrijverbod, de mest hierin worden opgeslagen. Ook de mestverwerking speelt hierin een zeer belangrijke rol.